Žiadosť č. 22

 

  • Otázka:
    Prosím Vás, ak je to možné, o elektronické zaslanie dokumentu Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja pre roky 2014-2020, alebo Vás prosím o informácie, ako sa k tomuto, či obdobnému dokumentu dostanem. Vopred Vám ďakujem. 
  • Odpoveď:
    Momentálne je stále platný PHSR ŽSK na roky 2007 -2013, ktorý je dostupný na:http://www.regionzilina.sk/sk/rozvojove-dokumenty-zsk/-program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravneho-kraja.html. Nahradený budedokumentom PHSR na roky 2014 – 2020, ktorého aktualizácia sa práve pripravuje a bude hotová v prvom polroku 2015.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 21.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky