Žiadosť č. 21

 

  • Otázka:
    Žiadam o poskytnutie informácií o počte turistov v Žilinskom regióne a informácie o novom projekte „Vlakom do múzeí a galérií 2014”. Tieto informácie budú použité v diplomovej práci „Návrh rozvoja osobnej dopravy v závislosti od vývoja cestovného ruchu v Žilinskom regióne”, zadenej Žilinskou univerzitou v Žiline, Fakultou prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Katedrou železničnej dopravy.

 

 Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky