Žiadosť č. 20

 

 • Otázka:
  Žiadam poskytnúť informáciu o evidencií žiadostí (prijatých aj schválených) o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby podľa druhu na území Žilinského samosprávneho kraja za rok 2013 
 • Odpoveď: 
  V roku 2013 bolo spolu zaevidovaných 49 žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, z toho:
  - zariadenie pre seniorov: 1 žiadosť
  - domov sociálnych služieb: 43 žiadostí
  - špecializované zariadenie: 4 žiadosti
  - zariadenie podporovaného bývania: 1 žiadosť
  - rehabilitačné stredisko: 0