Žiadosť č. 19

 • Otázka:
  Obraciam sa na Vás so žiadosťou o poskytnutie informácii k spracovaniu diplomovej práce na tému Nezamestnanosť v Žilinskom kraji. Konkrétne ide o nasledovné informácie: - podiel žilinského kraja na tvorbe HDP SR za obdobia 2009 - 2013 - priame zahraničné investície za 2009 - 2013 - akú iniciatívu vyvíja žilinský kraj na znižovanie nezamestnanosti
 • Odpoveď:
  K bodu 1-
  • viď web stránka Štatistického úradu SR (databáza RegDat – regionálne účty) (http://px-web.statistics.sk/PXWebSlovak/)
  K bodu 2-
  • viď web stránka agentúry SARIO (http://www.sario.sk/?pzi-a-pribehy-uspesnych) a Národnej banky Slovenska (http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/statistika-platobnej-bilancie/priame-zahranicne-investicie )
  K bodu 3-
  Aktívna politika nezamestnanosti nespadá pod hlavné kompetencie úradu Žilinského samosprávneho kraja. Žilinský samosprávny kraj však v pozícií žiadateľa o nenávratné finančné príspevky z fondov Európskej únie využíva možnosti navýšenia počtu pracovných miest v objektoch, ktoré sa s pomocou fondov EÚ rekonštruujú. Žilinský samosprávny kraj tak napríklad v oblasti sociálnych služieb vytvoril až 94 nových pracovných miest, ktoré je povinný 5 rokov od ukončenia projektu udržiavať. Týka sa to projektov:
  • Stavebné úpravy, zateplenie a prístavba DSS Tvrdošín
  • Stavebné úpravy - prestavba budovy za účelom špecializovaného zariadenia a v Liptovskom Hrádku
  • Stavebné úpravy a zateplenie DD,DSS Likavka
  • Stavebné úpravy a zateplenie DD, DSS Novoť

Odporúčame Vám v otázke zamestnanosti v Žilinskom kraji obrátiť sa priamo na orgány, ktoré tieto služby vykonávajú zo zákona.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky