Žiadosť č. 17

 

  • Otázka:
    Touto formou žiadam o poskytnutie informácií ohľadom Programu cezhraničnej spolupráce ČR-SR, Poľsko – SR v cestovnom ruchu v rámci Žilinského regiónu, o projektoch v rámci daného programu, o partneroch projektov a všetkých prístupných náležitostiach k danej téme. Poskytnuté informácie budú spracované a použité v diplomovej práci.
  • Odpoveď:
    Odporúčame pozrieť si prehľad projektov na:
    http://www.zask.sk/files/odbory/CKJ/2014/projekty/kopia-prehlad-projektov-zilinskeho-samospravneho-kraja_2014_01_13.xls 
    a v prípade, že by Vám niečo chýbalo, informujte sa konkrétne na projekt.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky