Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

Žiadosť č. 14

 

 • Otázka:
  Na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám Vás žiadam o zaslanie rozpočtu Žilinského samosprávneho kraja na rok 2014 a realitu roka 2013. Rozpočty prosím zaslať v ekonomickej klasifikácii (vrátane špecifikácie poistných odvodov) aj funkčnej klasifikácii. 
 • Odpoveď:
  K bodu 1-
  Rozpočet Žilinského samosprávneho kraja na rok 2014:
  Link: http://www.zask.sk/sk/samosprava/urad-zsk/odbor-financii/rozpocet-jeho-upravy/
  K bodu 2-
  Realita roka 2013:
  Skutočnosť za rok 2013 bude známa až keď bude schválený záverečný účet, ktorý sa bude schvaľovať na zastupiteľstve v apríli 2014. A ten bude následne publikovaný na  našej web stránke.

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky