Žiadosť č. 13

  • Otázka:
    Chcem vás poprosiť, či by ste mi vedeli poskytnúť štatistiky, z ktorých by som vyčítala, koľkým občanom vo vašom kraji bola v jednotlivých rokoch priznaná Nesebestačnosť podľa rozhodnutia oddelenia sociálnych vecí. Potrebovali by sme poznať, kolko našich občanov SR sa každý rok stane nesebestačnými (tj.odkázaných na inú osobu v jednotlivých stupňoch nesebestačnosti) podla Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.
  • Odpoveď:

Nesebestačnosť Počet osôb, ktoré sa stali v danom roku nesebestačné v ŽSK
Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na inú osobu 2009 2010 2011 2012 2013
I. 16 2 7 1 0
II. 57 27 13 5 1
III. 97 85 39 12 3
IV. 86 136 83 27 12
V. 316 330 246 131 152
VI. 1086 2185 1567 957 1041

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.03.2014

Sekcie


Jazykové verzie webstránky