Žiadosť č. 3

 

 • Otázka: 
  Zoznam  audítorských spoločností od roku 2010 do súčasností, ktoré auditovali ročnú uzávierku VÚC Žilina.
 • Odpoveď:
  2010 - BDR, spol. s.r.o. Banská Bystrica
  2011 - ACCEPT AUDIT & CONSULTING, s. r. o.
  2012 - AUDANA AUDIT, s. r. o. Prešov
  2013 - AUDANA AUDIT, s. r. o. Prešov