Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

97/09

K bodu 1-

Informácie o projekte „Rodinné pasy“ pre rodiny s aspoň jedným dieťaťom vo veku do 18 rokov s trvalým bydliskom na území Žilinského samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 10.11.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky