94/09

K bodu 1-

Mesačná odmena poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja predstavuje 492,50 € (14 837,06 Sk). V prípade, ak poslanci nie sú prítomní na rokovaní Zastupiteľstva ŽSK a zároveň sa neospravedlnili, nemajú nárok na odmenu. V prípade, ak sa poslanci ospravedlnili, majú nárok na polovicu z odmeny. Nasledujúca tabuľka zobrazuje vyplatené odmeny poslancov Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja.

K bodu 2 – 

MUDr. Štefan Blahút bol menovaný za poslanca Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja dňa 16. decembra 2008. Vzhľadom k tomu, mu bola udelená odmena za mesiac december 2008 vo výške 7044 Sk.