Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

93/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj neeviduje žiadne aktivity súvisiace s firmou Vanys, a. s. a taktiež s ňou nemá uzatvorenú zmluvu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.11.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky