93/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj neeviduje žiadne aktivity súvisiace s firmou Vanys, a. s. a taktiež s ňou nemá uzatvorenú zmluvu.