92/09

K bodu 1-

Pozemok bol odpredaný na základe uznesenia Zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja č. 29/24 zo dňa 16. decembra 2008, ktoré sa nachádza na internetovej stránke ŽSK www.regionzilina.sk v časti ŽSK, v sekcii Zastupiteľstvo ŽSK, v odkaze zasadnutie Zastupiteľstva ŽSK. Materiály k rokovaniu boli pripravené v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov a tiež v súlade so smernicou Žilinského samosprávneho kraja č. 8/2004.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.11.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky