90/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj neeviduje vo verejnom priestranstve Úradu ŽSK žiadne sochy.