9/09

K bodu 1- 

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja č. 10/2007 o zdanení motorových vozidiel si zníženú sadzbu dane môžu uplatniť vozidlá používané na podnikanie, ktoré spĺňajú limity EURO 3, EURO 4 alebo EURO 5 a vozidlá používané výhradne v poľnohospodárskej výrobe o 20 % ročnej sadzby dane. Ročná sadzba dane pre úžitkové vozidlá a autobusy a osobné automobilové vozidlá je odlišná. Ročná sadzba dane pre osobné automobilové vozidla v závislosti od zdvihového objemu motora a ročná sadzba dane pre úžitkové vozidla a autobusy podľa celkovej hmotnosti.

 

 

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.02.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky