9-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

V minulom období sa Žilinský samosprávny kraj nezapojil do projektu "Miestna agenda 21 v obci“ a preto Vám nemôže ani poskytnúť výsledky vyhodnotenia indikátorov trvalo udržovateľného rozvoja žilinského kraja.
Odporúčame Vám však obrátiť sa na Regionálne environmentálne centrum v Bratislave, kde Vám požadované informácie určite poskytnú: www.rec.sk .