89/09

K bodu 1-

Správy o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za rok 2008 a za prvý polrok 2009 sú uvedené aj na stránke Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len „ŽSK“) www.regionzilina.sk v časti ŽSK, v sekcii Zastupiteľstvo ŽSK, v odkaze Útvar hlavného kontrolóra ŽSK. Správa o činnosti Útvaru hlavného kontrolóra Žilinského samosprávneho kraja za druhý polrok 2009, bude zverejnená až v roku 2010, po schválení Zastupiteľstvom Žilinského samosprávneho kraja.