89-08

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj v roku 2009 nemá v pláne financovať a spolufinancovať výstavbu úplne nových cestných, železničných a vodných mostov v rámci územia Žilinského samosprávneho kraja.