88-08

K bodu 1-

Web stránka Žilinského samosprávneho kraja www.zask.sk pracuje od roku 2003 na redakčnom systéme WebJET Content Managment System, ktorý umožňuje jednoduchým spôsobom editovať stránky. Celý systém je rozdelený na časť dostupnú všetkým návštevníkom (zobrazované stránky) a časť dostupnú administrátorom (redaktorom), ktorý môžu editovať web stránky. Redaktor nemusí poznať HTML kód, stačia mu bežné znalosti používateľa programov typu MS Office. Editor stránok vo WebJETe je používateľsky prívetivý a jednoduchý na používanie.

Web stránky sú uložené v databáze a majú priradenú dizajnovú šablónu (šablón môže byť ľubovoľne veľa, napríklad pre každú jazykovú mutáciu iná, alebo iná pre hlavnú stránku a iná pre podstránku). Pri požiadavke na zobrazenie stránky získa WebJET poradové číslo stránky (docid) a načíta obsah stránky z databázy. Podľa priradenej šablóny sa k textu stránky pripojí hlavička, menu a pätička (prípadne iné objekty, ako navigačná lišta, diskusné fórum, anketa atď). Výsledná stránka sa pošle do prehliadača návštevníka stránky, ktorý už vidí kompletnú stránku.

Redakčný systém WebJET začala firma Interway programovať v roku 2001.