Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

85/09

K bodu 1-

Vzhľadom k tomu, že Žilinský samosprávny kraj nemá kompetencie overovať pravosť dokumentov a listín, ktoré sú určené pre použitie v zahraničí, odporúčame Vám obrátiť sa na Mestský úrad v Žiline, Nám. Obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.10.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky