85/09

K bodu 1-

Vzhľadom k tomu, že Žilinský samosprávny kraj nemá kompetencie overovať pravosť dokumentov a listín, ktoré sú určené pre použitie v zahraničí, odporúčame Vám obrátiť sa na Mestský úrad v Žiline, Nám. Obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina.