84/09

K bodu 1- 

V prílohe č. 1 Vám posielame informácie o projekte Zefektívnenie a optimalizácia systému riadenia a správy ciest Žilinského samosprávneho kraja.

K bodu 2- 

V prílohe č. 2 Vám posielame informácie o projekte Budatín-Strumień: Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva.

K bodu 3- 

V prílohe č. 3 Vám posielame informácie o projekte Špecifickým vzdelávaním posilňujeme kapacity Žilinského samosprávneho kraja.

K bodu 4- 

V prílohe č. 4 Vám posielame informácie o projekte Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 26.04.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky