84-08

K bodu 1-

1. Predseda ŽSK je odmeňovaný v zmysle zákona č. 438/2001 Z.z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja v znení neskorších predpisov, v ktorom je definovaný plat predsedu samosprávneho kraja. Okrem mesačného platu predsedovi samosprávneho kraja prináleží aj náhrada výdavkov, ktorá mu je tiež vyplácaná mesačne.

Náklady na rok 2008 (vrátane novembra aj decembra) na plat a náhradu výdavkov:

Plat: 1 254 958,- Sk

V ročnom plate je zahrnutá aj výplata „ďalšieho platu“ v súlade so zákonom a to za 5/2008 a 11/2008 vo výške po 89 700,- Sk (2x 89700 = 179 400).

2. Podpredsedovia Žilinského samosprávneho kraja boli zvolení do funkcie z radov poslaneckého zboru, ale funkciu vykonávajú mimo svojho pracovného pomeru (nie sú dlhodobo uvoľnení na výkon funkcie), preto im patrí iba odmena, ktorej výška sa od nástupu do funkcie nezmenila, nakoľko poslanci ŽSK si odsúhlasili vyplácanie max. výšky odmeny v súlade so zákonom č. 302/2001 Z.z. o samosprávnych krajoch v znení neskorších predpisov.

Náklady na rok 2008 na podpredsedov (vrátane novembra a decembra):

MUDr. Ivan Chaban odmena 162 000,- Sk
Ing. Jozef Grapa odmena 162 000,- Sk


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky