82/09

K bodu 1-

V prílohách č. 1 - 7 Vám posielame zoznam subjektov, ktorým bola Žilinským samosprávnym krajom poskytnutá finančná podpora za obdobie od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009.

K bodu 2-
Žilinský samosprávny kraj neprijal v období od 01.01. 2009 – 30. 06. 2009 žiadne dary a iné bezodplatné plnenia.

K bodu 3-
V prílohe č. 8 Vám posielame fotokópie rozsudkov v súdnych sporoch, v ktorých bol Žilinský samosprávny kraj účastníkom a vo veci bolo vydané právoplatné rozhodnutie v období od 01. 01. 2009 do 30. 06. 2009.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.10.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky