Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

82/08

K bodu 1-

Podstatnú časť požadovaných informácií je možné nájsť v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja ŽSK pre roky 2007 - 2013, v časti B, ktorá je zverejnená na stránke www.regionzilina.sk, časť PHSR ŽSK a rôzne štatistické údaje až na úroveň okresov SR je možné získať aj na stránke Štatistického úradu SR ( www.statistics.sk ) v časti "Databázy" - "Regionálna databáza". Informácie nachádzajúce sa v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja sú však uvedené do roku 2005. Bližšie informácie o počte a prírastkoch obyvateľov podľa pohlavia a územia za rok 2007.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 05.12.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky