81/09

 

K bodu 1- 

V Liptovskom Mikuláši sa nachádza 7 stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja. Sú to:
1. Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš,
2. Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš,
3. Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš,
4. Stredná odborná škola polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš,
5. Stredná odborná škola obchodu a služieb, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš,
6. Stredná odborná škola stavebná, Školská 8, Liptovský Mikuláš,
7. Stredná odborná škola zdravotnícka, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš.

K bodu 2-

Dlhodobý záujem zo strany uchádzačov o vzdelanie je o tieto stredné školy:
- Gymnázium Michala Miloslava Hodžu, Hodžova 13, Liptovský Mikuláš,
- Obchodná akadémia, Nábrežie K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš,
- Hotelová akadémia, Čs. brigády 1804, Liptovský Mikuláš. 

K bodu 3-

Novinky v stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK v Liptovskom Mikuláši v školskom roku 2009/2010:
- zriadenie športovej triedy v Obchodnej akadémii Nábrežie. K. Petroviča 1571, Liptovský Mikuláš so zameraním na futbal a hokej pre študijný odbor 6317 6 obchodná akadémia,
- vyradenie Spojenej školy, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení k 31. 08. 2009 a zaradenie Strednej odbornej školy obchodu a služieb, Vrbická 632, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení od 01. 09. 2009,
- vyradenie Spojenej školy, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš zo siete škôl a školských zariadení k 31. 08. 2009 a zaradenie Strednej odbornej školy polytechnickej, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš do siete škôl a školských zariadení od 01. 09. 2009.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.10.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky