81-08

K bodu 1-

 Zamestnanci Úradu Žilinského samosprávneho kraja sú povinní vybavovať stránky každý pracovný deň od 8:00 – 15:00 hodiny. V stredu sú určení zamestnanci Odboru zdravotníctva, sociálnych vecí, regionálneho rozvoja, kultúry, dopravy, informácií a zahraničných vzťahov Žilinského samosprávneho kraja a Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Regionálny operačný program povinní vybavovať stránky od 8:00 – 16:00 hodiny. Občan nie je povinný sa vopred ohlásiť u daného zamestnanca.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 02.12.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky