80/09

K bodu 1-

V prípade, že má obec záujem o čerpanie eurofondov, odporúčame podľa príslušnej oblasti: školstvo, sociálne veci, doprava, regionálny rozvoj,...osloviť príslušný odbor Úradu ŽSK. V prípade, že je tému ťažšie zaradiť, odporúčame osloviť Odbor regionálneho rozvoja, ktorý spracováva a zastrešuje Plán hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK na roky 2007 – 2013.
Prikladáme kontakty: 

odbor regionálneho rozvoja:
Bc. Iveta Chabadová
riaditeľka odboru regionálneho rozvoja
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A310
041 / 5032 356, 0917 525 649
fax: 041 / 5032 336
 

odbor školstva:
Ing. Dana Weichselgärtner, PhD.
riaditeľka odboru školstva
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A210
041 / 5032 209, 0908 997 784
fax: 041 / 5032 240
 

odbor sociálnych vecí:
Mgr. Marta Pauková
riaditeľka odboru sociálnych vecí
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A113
041 / 5032 110, 0905 965 705
fax: 041 / 5032 140
 

odbor dopravy:
Ing. Ivan Mokrý
riaditeľ odboru dopravy
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A223
041 / 5032 228 || 0915 792 855
fax: 041 / 5032 235
 

odbor kultúry:
Ing. Alena Michálková
riaditeľka odboru kultúry
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A323
041 / 5032 330, 0905 835 290
fax: 041 / 5032 344
 

odbor zdravotníctva:
PhDr. Anna Majbíková
riaditeľka odboru zdravotníctva
Úrad ŽSK Žilina - kancelária A116
041 / 5032 113. 0907 842 934
fax: 041 / 5032 141
 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 01.10.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky