8/10

K bodu 1-

Informácie potrebné ku výpočtu Indexu ľudského rozvoja (Human Development Index) pre Žilinský samosprávny kraj za obdobie 1999 – 2008 sú uvedené v prílohe č. 1. Ukazovatele "Očakávaná dĺžka života pri narodení", "Miera gramotnosti dospelého človeka" a "Kombinovaná miera zápisu na školy I., II. a III. stupňa" boli vypracované podľa dostupných podkladov Štatistického úradu SR a Ústavu informácií a prognóz školstva SR.

 

 


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.02.2010

Sekcie


Jazykové verzie webstránky