8-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Žilinský samosprávny kraj vydal Všeobecne záväzné nariadenie Žilinského samosprávneho kraja č. 5/2004 o zdanení motorových vozidiel na území ŽSK s účinnosťou od 1. januára 2005, ktorý je do dnešného dňa v nezmenenej podobe. Plné znenie tohto nariadenia nájdete na webovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk v sekcii Zastupiteľstvo - VZN: http://www.regionzilina.sk/showdoc.do?docid=189) .