8-04

K bodu č.1 - počet obyvateľov Žilinského samosprávneho kraja posledného sčítacieho obdobia
k 26.5.2001 je 693 041.

K bodu č.2 - rozloha Žilinského samosprávneho kraja je 6 788 km2.

K bodu č.3 - účtovná hodnota majetku k 31. 3. 2004 je 5 418 165 tis., z toho hodnota nehnuteľností 54 042 029 tis.

K bodu č.4 - bežný rozpočet na rok 2004: 2 587 406 tis. kapitálový rozpočet na rok 2004: 259 616 tis.

K bodu č.5 - záverečný účet za rok 2003: prebytok hospodárenia vo výške 28 120 751 ,-Sk

K bodu č.6 - vzhľadom na to, že Žilinský samosprávny kraj má 10 účtov (výdavkové, ktoré sú kryté limitom, príjmové a účty cudzích prostriedkov) a Vy ste nešpecifikovali, o ktorý účet máte záujem poskytnúť informácie, nie je možné Vám podať k tomuto bodu stanovisko.

K bodu č.7 ­- počet organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK: RO 91 PO 85 NO 1.

K bodu č.8 - počet poslancov zastupiteľstvaje 52.

K bodu č.9 - hlavný kontrolór ŽSK je zamestnancom úradu na plný úväzok.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky