Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

77/09

K bodu 1,2,3

Zoznamy priemyselných parkov a rozvojových výrobných zón sú uverejnené na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja www.regionzilina.sk  v časti Územný plán VÚC Žilinského kraja, Zmeny a doplnky č. 1 ÚPN VÚC Žilinského kraja http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=9991, v kapitole 2.8.5. Priemyslené parky a rozvojové výrobné plochy.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.09.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky