76/09

K bodu 1-

V súčasnosti nie je vyhlásená výzva na projekt s názvom Prevencia duševného a fyzického zdravia so zameraním sa na prácu s mládežou. Doporučujeme obrátiť sa na Ministerstvo školstva Slovenskej republiky resp. Nadáciu ORANGE, ktoré poskytujú nenávratné finančné príspevky na projekty, o ktoré máte záujem.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 04.09.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky