Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

75/09

K bodu 1-

Na stredných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja pôsobia štyria školskí psychológovia. Počty školských psychológov pôsobiacich v pedagogicko-psychologických poradniach nemá Žilinský samosprávny kraj k dispozícii, vzhľadom k tomu, že nie je ich zriaďovateľom.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.08.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky