72/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) vedie evidenciu žiadateľov v poradovníkoch čakateľov do zariadení sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti, ktorí sú v nich priebežne podľa poradia umiestňovaní. V súčasnosti eviduje cca 1 400 čakateľov v poradovníkoch.

K bodu 2-
ŽSK priebežne monitoruje voľné miesta v rámci zariadení sociálnych služieb pre uvedenú skupinu občanov v závislosti od pohybu občanov. Presný počet nie je možné určiť, nakoľko sa tieto miesta postupne napĺňajú občanmi z poradovníkov.

K bodu 3-
Žilinský samosprávny kraj v súčasnosti môže postupne umiestňovať občanov z poradovníkov čakateľov do zariadení sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 31.07.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky