Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

72-08

Počet žiadostí v zmysle zákona 211/2008 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám adresovaných Žilinskému samosprávnemu kraju


Spodná navigácia

Aktualizácia: 07.11.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky