70/09

K bodu 1-

Podľa § 4 ods. 1. Zákona č. 438/2001 Z. z. o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja, predsedovi patrí v každom polroku kalendárneho roka ďalší plat v sume posledného mesačného platu určeného podľa § 3, ak ďalej nie je ustanovené inak, priznaného mu v mesiaci, v ktorom sa mu ďalší plat poskytne, ak v príslušnom polroku k 31. máju, alebo ku 30. novembru príslušného kalendárneho roka vykonával funkciu najmenej štyri mesiace. Predsedovi Žilinského samosprávneho kraja bola k 31. máju 2009 udelená odmena vo výške 3188 € (96 041,69 Sk). Podpredsedovia Žilinského samosprávneho kraja neberú plat, iba odmenu ako poslanci zastupiteľstva. Ich mesačná odmena predstavuje 492,50 € (14 837,06 Sk). V prípade, ak poslanci resp. podpredsedovia nie sú prítomní na rokovaní Zastupiteľstva ŽSK a zároveň sa neospravedlnili, nemajú nárok na odmenu. V prípade, ak sa poslanci resp. podpredsedovia ospravedlnili, majú nárok na polovicu z odmeny.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 22.07.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky