7-08

K bodu 1 - Predseda ŽSK
Ing. Juraj Blanár

K bodu 2 – Podpredseda ŽSK
ŽSK nemá do dnešného dňa schváleného podpredsedu ŽSK

K bodu 3 – Vedúci odborov Úradu ŽSK
1. Odbor dopravy: Ing. Mokrý Ivan
2. Odbor financií: Ing. Ulaher Stanislav
3. Odbor informácií a zahraničných vzťahov: Mgr. Peter Kubica
4. Odbor kultúry: uvoľnené pracovné miesto z dôvodu skončenia pracovného pomeru na dobu určitú
5. Odbor organizačný: Ing. Klimíková Anna
6. Odbor regionálneho rozvoja: Ing. Lamačková Erika
7. Odbor sociálnych vecí: Mgr. Pauková Marta
8. Odbor školstva: Ing., PhD Weiselgärtner Dana
9. Odbor vnútornej správy: Bc. Jarošík Ján
10. Odbor zdravotníctva: MUDr., MPH., Köhler Štefan
11. Odbor právny: uvoľnené pracovné miesto z dôvodu skončenia pracovného pomeru na dobu určitú
12. Odbor implementácie SORO: Ing. Milan Ovseník

K bodu 4 - Útvar hlavného kontrolóra
Ing. Ján Konušík

K bodu 5 – poslanci zastupiteľstva ŽSK
Mgr. František Adamčák JUDr. Ing. Milan Očko
MUDr., PhD. Katarína Adamicová Ján Ondrejka
MUDr. Ladislav Andreánsky RSDr. Jozef Országh
MUDr. Ľubomír Bažík Doc. Ing. PhD. Pavel Pavlásek
Ing. Peter Belica Ing. Peter Pethő
Ing. Peter Belinský MUDr. Rudolf Piták
PaedDr. Stanislav Bella PhDr. Ján Podmanický
Ing. Ladislav Bevilaqua Ján Pokrivka
Ing. Ivan Budiak Bc. František Poleta
Ing. Jozef Djubek Ing. Štefan Pucko
RNDr. Peter Dobeš Ing. Jozef Repaský
Ing. Pavol Faktor Ing. Jozef Rizman
Mária Gašicová Ing. Ján Sága
Ing. Jozef Grapa MUDr. Alexander Slafkovský
Ing. Milan Gura Ing. Michal Slašťan
MUDr. Ivan Chaban, MPH Ing. Ján Slota
MUDr. Jozef Kanaba Ing. Andrej Sočuvka
Mgr. Ján Kapala Jozef Straka
Ing. Peter Kašuba Ing. Jana Svrčková
MUDr. Ján Kožák Ing. Ivan Šaško
Ing. Milan Kružliak MUDr. Ján Škombár
Ing. Ján Kuska MUDr. Peter Šulej
Dušan Lauko Viktor Vallo
Ing. Alexander Lilge PaedDr. Jaroslav Velička
Ing. Milan Litva Ing. Milan Vrábeľ
Ing. Viliam Majda Mgr. art. František Výrostko
MUDr. Jozef Marec Ing. Peter Weber
Ing. Juraj Marko MUDr. Štefan Zelník
Ing. Tibor Mintál


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.01.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky