7-07

Odpoveď na žiadosť o informácie

Podľa vyjadrenia Odboru regionálneho rozvoja na Úrade Žilinského samosprávneho kraja neevidujeme zoznam investorov v oblasti výstavby hotelov, penziónov a ubytovacích zariadení a ani zriaďovateľov nových reštauračných zariadení.


Doporučujeme Vám však obrátiť sa so žiadosťou na jednotlivé mestá a obce (Kancelária ZMOS, Bezručova 9, 811 09, BRATISLAVA, Tel.: 02/529 642 43, Fax: 02/529 642 56, e-mail: centr@zmos.sk ) Žilinského kraja a na Slovenskú obchodnú a priemyselnú komoru (Hálkova 31, 010 01 Žilina, tel: 041/7235655, fax: 041/7235653, email: sekrza@za.scci.sk ).


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky