Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

Vincent Hložník v Považskej galérii umenia

 
Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

7-05

K bodu 1 -
Nemocnice s poliklinikou v Turčianskych Tepliciach a v Martine sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ako príspevkové organizácie vyššieho územného celku.

K bodu 2 -
V súčasnosti Žilinský samosprávny kraj neplánuje odpredaj, prenájom a ani privatizáciu neziskovým organizáciám Nemocníc s poliklinikou v Turčianskych Tepliciach a v Martine a v budúcnosti o ich smerovaní bude rozhodovať zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky