7-05

K bodu 1 -
Nemocnice s poliklinikou v Turčianskych Tepliciach a v Martine sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja ako príspevkové organizácie vyššieho územného celku.

K bodu 2 -
V súčasnosti Žilinský samosprávny kraj neplánuje odpredaj, prenájom a ani privatizáciu neziskovým organizáciám Nemocníc s poliklinikou v Turčianskych Tepliciach a v Martine a v budúcnosti o ich smerovaní bude rozhodovať zastupiteľstvo Žilinského samosprávneho kraja.