69-08

K bodu 1

Realizácia a prevádzka stránky Žilinského samosprávneho kraja predstavuje sumu 2,5 milióna korún, ktorá sa vypláca postupne každý rok. V roku 2008 boli náklady 80 tisíc korún. V roku 2009 sa počíta s nákladmi vo výške 100 tisíc korún.