68/09

K bodu 1-

Aktuálny a úplný zoznam poskytovateľov, ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení je uverejnený na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=239.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.07.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky