Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

68/09

K bodu 1-

Aktuálny a úplný zoznam poskytovateľov, ktorým bolo vydané povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zdravotníckom zariadení je uverejnený na internetovej stránke Žilinského samosprávneho kraja http://www.zask.sk/showdoc.do?docid=239.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.07.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky