Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

67/09

K bodu 1-

Vlastníkom budov v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je Žilinský samosprávny kraj. Ich správcami sú organizácie sídliacej na adrese budovy. Informácie o správcoch budov sú uvedené na internetovej stránke Katastrálneho portálu Úradu geodézie, kartografie a katastru Slovenskej republiky www.katasterportal.sk.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 20.07.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky