67/09

K bodu 1-

Vlastníkom budov v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je Žilinský samosprávny kraj. Ich správcami sú organizácie sídliacej na adrese budovy. Informácie o správcoch budov sú uvedené na internetovej stránke Katastrálneho portálu Úradu geodézie, kartografie a katastru Slovenskej republiky www.katasterportal.sk.