Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy

Základné ukazovatele prímestskej autobusovej dopravy od 1.1.2019

Objednané kilometre

Prepravení cestujúci

Úspora CO2 v kg

 

67-08

K bodu 1

Dieťa môže byť prihlásené do základnej školy aj v prípade, že ešte nedosiahlo šesť rokov. Je však potrebné požiadať o vyjadrenie príslušnú pedagogicko-psychologickú poradňu či dieťa môže začať navštevovať základnú školu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 28.10.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky