66-08

K bodu 1

Výberové konanie na pracovné miesta na Oddelenie Implementačná jednotka Operačného programu Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika už prebehli. Pracovné pozície na oddelení sú v súčasnosti obsadené.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 16.10.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky