64/09

K bodu 1-

Na základe zákona NR SR č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v platnom znení v ustanovení § 2 ods. 20) je uvedené: „Lekárska služba prvej pomoci je zdravotná starostlivosť, ktorou sa zabezpečuje nepretržitá dostupnosť všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast a špecializovanej zubno–lekárskej ambulantnej starostlivosti“. 

Žilinský samosprávny kraj vydáva povolenie na lekársku službu prvej pomoci v danom odbore. V rozhodnutí na povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti neuvádza ordinačné hodiny. Tieto sa schvaľujú samostatne. LSPP je v niektorých prípadoch skrátená, najčastejšie u zubnolekárskej LSPP, aj po dohode so zdravotnými poisťovňami, ktoré ináč uhrádzajú lekársku službu prvej pomoci, ktorá je neobmedzená a tá ktorá je obmedzená. Obmedzenie je v tom prípade ak vyťaženosť LSPP je malá ako aj z dôvodu, že je nedostatok zubných lekárov. Z tohto dôvodu je aj LSPP v Námestove len v sobotu a nedeľu, teda tak, aby bola zabezpečená dostupnosť každý deň pre obyvateľstvo.

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky sa v súčasnom období zaoberá riešením LSPP. Výsledok by mal byť známy v mesiacoch september – október 2009. Ak dôjde k legislatívnym zmenám, Žilinský samosprávny kraj bude situáciu riešiť.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 14.07.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky