63-08

K bodu 1-

V rámci Žilinského samosprávneho kraja bude vytvorené samostatné oddelenie na implementáciu fondov mikroprojektov SK-PL pod názvom Implementačná jednotka Operačného programu Cezhraničná spolupráca Poľsko – Slovenská republika. Toto oddelenie má oficiálne fungovať od 1.11.2008 a táto jednotka je „pododdelením“ Oddelenia programovej implementácie a informovania.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.10.2008

Sekcie


Jazykové verzie webstránky