61/09

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj vydáva povolenie na lekársku službu prvej pomoci v danom odbore. V rozhodnutí na povolenie na poskytovanie zdravotnej starostlivosti neuvádza ordinačné hodiny. Tieto sa schvaľujú samostatne. LSPP je v niektorých prípadoch skrátená, najčastejšie u zubnolekárskej LSPP, aj po dohode so zdravotnými poisťovňami, ktoré ináč uhrádzajú lekársku službu prvej pomoci, ktorá je neobmedzená a tá ktorá je obmedzená. Obmedzenie je v tom prípade ak vyťaženosť LSPP je malá ako aj z dôvodu, že je nedostatok zubných lekárov. Z tohto dôvodu je aj LSPP v Námestove len v sobotu a nedeľu, teda tak, aby bola zabezpečená dostupnosť každý deň pre obyvateľstvo.

K bodu 2- 

Podľa § 7 ods. 6 zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov LSPP sa vykonáva podľa rozpisu určeného samosprávnym krajom, ktorý obsahuje miesto LSPP, čas výkonu LSPP a zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti s uvedením dátumu vykonávania LSPP v období, na ktorý sa tento rozpis vyhotovuje. Žilinský samosprávny kraj prostredníctvom lekára samosprávneho kraja tieto zoznamy potvrdzuje. U LSPP špecializovanej zubnolekárskej ambulantnej starostlivosti sú túto povinní vykonávať aj poskytovatelia nezazmluvnení u poisťovní to znamená na priamu platbu.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 08.07.2009

Sekcie


Jazykové verzie webstránky