61-08

K bodu 1-

Žilinský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 26 zariadení sociálnych služieb. Mesačné máklady na jedného klienta v domove dôchodcov predsatvujú približne 15 000,- Sk, v domove sociálnych služieb približne 22 000,- Sk.

K bodu 2 -
Neštátne zariadenia prevádzkujú nasledovných 39 subjektov: poradenské subjekty, domovy sociálnych služieb, domovy dôchodcov, únie.

K bodu 3 -
Mesačné poplatky v domovoch sociálnych služieb sú približne 6000,- Sk. Žilinský samosprávny kraj neposkytuje opatrovateľskú službu vzhľadom na to, že kompetencie sú prenesené na mestá a obce.

K bodu 4 -
Záujem o zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja je veľmi vysoký. V súčasnosti ŽSK eviduje približne 1500 žiadostí čakateľov o umiestnenie.

K bodu 5 -
Čakacia lehota na umiestnenie v zariadeniach v jednotlivých regiónov je rôzna. Priemerná čakacia lehota je 1 až 2 roky. V prípade domovov sociálnych služieb môžu žiadatelia čakať 3 až 4 roky.

K bodu 6 -
Žilinský samosprávny kraj má denné stacionáre, ktoré sa nachádzajú najmä v domovoch sociálnych služieb pre deti, o ktoré je veľký záujem.

K bodu 7 – 11
Žilinský samosprávny kraj neposkytuje tieto formy služieb. Poskytované služby patria do kompetencie miest a obcí príslušných úradov štátnej správy.