60/09

K bodu 1-

K bodu 2, 3 -

Žilinský samosprávny kraj (ďalej len „ŽSK“) je zriaďovateľom 23 kultúrnych organizácií šiestich typov (múzeá, galérie, knižnice, kultúrne strediská, hvezdárne a divadlá). Kultúra v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je konkurencieschopná – v rámci Slovenska i so zahraničím. V roku 2008 bol vytvorený Grantový systém ŽSK pre oblasť kultúry zameraný na finančnú podporu kultúry (VZN ŽSK 12/2008), v rámci ktorého sú od roku 2008 ročne poskytované účelové dotácie – nenávratné finančné príspevky poskytnuté z rozpočtu ŽSK na podporu kultúry.
V roku 2008 bolo realizované:
- montáž dopravného značenia pri hlavných cestných ťahoch a diaľniciach ku kultúrno- turistickým cieľom: Archeoskanzen Havránok, Budatínsky hrad, Hrad Likava, Hrad Strečno, Oravský hrad, Kaštieľ Oščadnica, Kaštieľ Radoľa, Skanzen Pribylina, Skanzen Vychylovka, Slanický ostrov umenia, Sobášny palác Bytča, Radenov dom Čičmany, Kaštieľ Divinka.
- osadenie objektov informačnými tabuľami umiestnenými priamo pri objektoch.

V roku 2008 bolo slávnostne uvedené do prevádzky osvetlenie Oravského hradu v Oravskom Podzámku. V súčasnosti prebiehajú prípravné práce na osvetlenie Hradu Budatín. Uplatňujú sa zľavy na vstupnom do jednotlivých objektov, expozícií a výstav. Plánuje sa zaviesť systém „Rodinné pasy“ pre rodiny s deťmi na území Žilinského samosprávneho kraja, ktoré podstatou je vytvorenie a realizácia systému poskytovania zliav prostredníctvom zľavových kariet rodinám s aspoň jedným dieťaťom do 18 rokov, ktoré majú trvalé bydlisko v Žilinskom samosprávnom kraji. Kultúra je pravidelne prezentovaná na veľtrhoch cestovného ruchu na Slovensku i v zahraničí. Kultúrne organizácie navštevujú domáci i zahraniční touoperátori a hostia - účastníci tzv. infociest – marketingového nástroja na podporu aktívneho zahraničného i domáceho cestovného ruchu. Kultúra je formou tlačových správ a prezentácií propagovaná v regionálnych, celoslovenských i zahraničných médiách (tlač, rozhlas, televízia). Kultúrne organizácie realizujú veľké množstvo podujatí a aktivít prostredníctvom cezhraničnej spolupráce. Rozsiahla projektová činnosť – kultúrne organizácie spracovávajú a po úspešnom podporení aktívne realizujú veľké množstvo projektov v oblasti investícií i soft projektov. V roku 2009 bol podporený medzinárodný projekt v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – PR 2007 – 2013: Budatín – Strumień. Revitalizácia a rozvoj kultúrneho dedičstva. Výsledkami svojej činnosti patria kultúrne organizácie medzi najlepšie na Slovensku. Rozsah a kvalita expozícií, počet výstav, organizovaných podujatí a rôznorodých aktivít výrazne podporujú konkurencieschopnosť kultúry. Je dôležité vyzdvihnúť osobitosti a špecifiká v oblasti kultúry v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK:

• 4 múzeá spravujú 27 stálych expozícií, z toho 2 múzeá v prírode (Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, Múzeum liptovskej dediny v Pribyline), 3 lesné železničky (Historická lesná úvraťová železnica - Múzeum kysuckej dediny vo Vychylovke, Oravská lesná železnica – Oravská Lesná, Historická Považská lesná železnička - Múzeum liptovskej dediny v Pribyline). V múzeách v prírode sú pravidelne organizované tzv. oživovacie podujatia – ukážky zvykov a obyčajov ( napr. kuchyňa starých materí, stavanie májov, .....), tvorivé dielne, ukážky tradičných remesiel a tradičného života. Múzeá vo veľkej miere organizujú netradičné podujatia – napr.nočné prehliadky Oravského hradu....).
• veľká rôznorodosť v špecializácii múzeí v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK: drotárstvo, doprava – Považské múzeum v Žiline; lesné železničky – Kysucké múzeum v Čadci, ovčiarstvo – Liptovské múzeum v Ružomberku, Goralská kultúra – Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava v Dolnom Kubíne.
• v kraji sa nachádza 13 hradov, z ktorých 4 hrady sú vo vlastníctve ŽSK v správe kultúrnych organizácií (Oravský hrad, Strečno, Budatín, Likava). V roku 2009 bol zorganizovaný odborný seminár na podporu záchranu zrúcanín hradov nachádzajúcich sa na území Žilinského kraja.
• Oravský hrad dosiahol najväčšiu návštevnosť za rok 2008 zo všetkých hradov a zámkov na Slovensku.
• Liptovské múzeum v Ružomberku v roku 2005 získalo titul Múzeum roka – udeľované Ministerstvom kultúry SR.
• v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK je 5 galérií (najviac zo všetkých krajov)

• Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sa v roku 2006 stala galériou roku, jej veľká výstavná sieň je najväčším výstavným priestorom svojho druhu na Slovensku.
• Oravská galéria ponúka návštevníkom atraktívnu expozíciu: Slanický ostrov umenia na Oravskej priehrade, kde sa návštevníci plavia loďou vo vlastníctve ŽSK.
• Oravská galéria v Dolnom Kubíne a Liptovská galéria P. M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši sú v rebríčku návštevnosti na 2. a 3. mieste v rámci SR.
• v Považskej galérii umenia v Žiline bude v septembri 2009 v zrekonštruovaných moderných priestoroch otvorená nová expozícia Vincenta Hložníka.
• Bábkové divadlo Žilina je najstarším profesionálnym bábkovým divadlom na Slovensku; v dňoch 17. – 19. júna 2009 sa v Žiline uskutočnil prvý ročník slovenského bábkarského festivalu Bábková Žilina.