6-07

Oznámenie o postúpení žiadosti

Vzhľadom na skutočnosť, že požadované informácie sú v kompetencii štatutára Polikliniky v Liptovskom Mikuláši Vám oznamujeme, že v zmysle § 15 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov postupujeme Vašu žiadosť priamo povinnej osobe.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 23.04.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky