6-05

K bodu 1 -
Na základe schváleného VZN 4/2004 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Žilinského samosprávneho kraja bola poskytnutá dotácia od1.1.2004 do 31.12.2004 právnickým a fyzickým osobám v celkovej hodnote 200 000,- Sk.

1.

Kolkársky klub Sučany, Kollárova ulica č.20, 038 52 Sučany, IČO: 37808958, poskytnutá dotácia na účasť na európskom pohári NBC v Novom Sade v Srbsku

20 000,- Sk

2.

Mesto Vrútky, Matušovičovský rad č.88, 038 61 Vrútky, IČO: 647209 poskytnutá dotácia na akciu stretnutie športovcov -95. výročie organizovaného športu a 60 výročie SNP

10 000,- Sk

3.

Mestské kultúrne stredisko Dolný Kubín,Námestie slobody 1269/3, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 355046, poskytnutá dotácia na 50.ročník Hviezdoslavovho Kubína

10 000,- Sk

4.

Ivan Köhler, Veľká Okružná 37, 010 01 Žilina poskytnutá dotácia na výrobu katalógu k výstave Artalmanach Ivan Köhler

10 000,- Sk

5.

Telovýchovná jednota Diamont Lomnáč.22,okr.Námestovo, IČO: 14220326 poskytnutá dotácia na reklamný materiál na 25.ročník Zimného lyžiarskeho prechodu

5 000,- Sk

6.

Základná škola s materskou školou, Oravská Lesná 299, IČO: 31902952 poskytnutá dotácia na dobudovanie relaxačno – oddychovej zóny, Lavicový komplex

20 000,- Sk

7.

Obec Veľké Borové č.88, 027 32 Zuberec, IČO: 00315851 poskytnutá dotácia na Festival III.Letokruhy človeka a krajiny pod Svoradom

10 000,- Sk

8.

Občianske združenie Jedlička, MKS 292 , IČO: 36148440 Oravská Lesná poskytnutá dotácia na zakúpenie počítačovej techniky a akordeónu

10 000,- Sk

9.

Obec Lietava, 013 18 Lietava, IČO 00321427 poskytnutá dotácia na reprezentovanie a zviditeľnenie Lietavského regiónu

15 000,- Sk

10.

TK Deep Martico, o.z., Eštovova 21, 036 01 Martin , IČO: 0037809091, poskytnutá dotácia na Martico Cup 2004, medzinárodná tanečná súťaž

15 000,- Sk

11.

Miestne kultúrne stredisko Terchová, ul. Sv. Martina č.245, 013 06 Terchová, IČO: 364886, poskytnutá dotácia pre Detský spevácky zbor Sedmikrásky na technické a kostýmové vybavenie

10 000,- Sk

12.

ObecMalý Čepčín, 03845 Obecný úrad Malý Čepčín, IČO:00316784, poskytnutá dotácia pre prácu s deťmi „Deti – základ budúcnosti“/ tanečný krúžok /

15 000,- Sk

13.

Juniorklub – Centrum voľného času, Vajanského nám. 2, 037 55 Martin, IČO: 36139165, poskytnutá dotácia na materiál a šitie krojov

10 000,- Sk

14.

Obec Novoť, 029 55 Novoť, IČO: 314692 poskytnutá dotácia na zaobstaranie krojov pre Detský folklórny súbor

10 000,- Sk

15.

Obec Dubové, 038 23 Obecný úrad v Dubovom č.50, IČO 316636, poskytnutá dotácia pre divadelný súbor D- Efekt

5 000,- Sk

16.

Obec Brezovica, Osloboditeľov 346, 028 01 Brezovica, IČO:314421, poskytnutá dotácia na reprezentáciu ŽSK programom „Oravské Vianoce“ v Ostrave, Kozloviciach a Brne na základe partnerskej spolupráce s Moravskosliezskym krajom

10 000,- Sk

17.

Rada rodičov a priateľov školy, Horný Vadičov 277, IČO: 37910841, občianske združenie, poskytnutá dotácia na projekt „Počítač naše informácie“

15 000,- Sk

V období od 1.1.2005 do 1.3.2005 Žilinský samosprávny kraj neposkytol dotácie žiadnym právnickým ani fyzickým osobám.
Všeobecne záväzné nariadenie je k dispozícii k nahliadnutiu na www.zask.sk, v sekcii Zastupiteľstvo - Všeobecne záväzné nariadenia.

K bodu 2 -
V období od 1.1.2004 do 1.3.2005 neboli Žilinskému samosprávnemu kraju poskytnuté dary ani iné bezodplatné plnenia.

K bodu 3 –
Žilinský samosprávny kraj bol účastníkom jedného súdneho sporu, ktorého rozhodnutie nie je k dispozícii vzhľadom k tomu, že jeho písomné znenie zatiaľ nebolo súdom doručené.


Spodná navigácia

Aktualizácia: 13.08.2007

Sekcie


Jazykové verzie webstránky